ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ย่านพระราม2 มีที่ไหนบ้าง ?

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับไปดูแลที่บ้านด้วยตนเองนั้น หากผู้ดูแลไม่มีความรู้ หรือยังไม่เข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ จะทำให้การดูแลผู้ป่วยนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ รวมถึงสภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้คนในครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ จึงมีบริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  

               การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  (Home health care)  หมายถึง  การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว รายหนึ่ง ๆ  โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน  การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน  ที่โรงพยาบาล  หรือส่งต่อ  การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผู้ป่วยรายนั้น ๆ  ร่วมกัน  การประเมินความต้องการด้านต่าง ๆ  ของผู้ป่วยที่จะสามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืหากว่าพื้นที่บ้านของผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสม หรือสภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ก็มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มรูปแบบ วันนี้จะแนะนำศูนย์ดูแลผู้ป่วยในบริเวณ พระราม 2 ดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บริเวณพระราม 2

  1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เฮลท์แคร์เนอร์สซิ่งโฮม พระราม 2-บางบอน HEALTHCARE NURSINGHOME  ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราว ดูแลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบ เหมาะสมแก่การพักฟื้น อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ศูนย์ของเรามีทีมพยาบาล ผู้ช่วยทางการพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่อยู่  : บ้านกลางเมือง พระราม 2 เลขที่ 446/34  ถ. พระราม 2 ซ.50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  2. ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม จะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลแบบองค์รวม โดย วางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีทั้งหมด สาขาพระราม2 สาขาปิ่นเกล้า สาขาเจริญนคร และสาขาแจ้งวัฒนะ
  3. อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุและศูนย์กายภาพบำบัด จากประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุทำให้เรามองเห็นถึงความยากลำบากของญาติที่ต้องให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในระดับสูงที่บ้านจึงได้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบโดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุและเป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวเพื่อทำการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยความเอาใจใส่และแบ่งเบาภาระของญาติในการดูแลโดยมีแพทย์พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในราคาที่ประหยัด โทร :  099-424-4566