Tag: ตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจสุขภาพทั่วไป
Health

ทำไมต้องตรวจสุขภาพทั่วไป มีประโยชน์อย่างไร

สุขภาพเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเป็นเป็นอย่างไรบ้างในอนาคต สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด การทานอาหารที่มีปะรโยชน์ และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำลายสุขภาพ ก็จะเป็นตัวช่วยให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่น้อยลงกว่าเดิมแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้จะดูแลสุขภาพให้ดี บางทีโรคบางอย่างก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วย ซึ่งงเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมีความเสี่ยงของการเกิดโรคลักษณะนี้ได้ ด้วยการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ที่จะช่วยให้ทราบสาเหตุของการเกิดโรค เพื่อเตรียมการรักษาให้ทันเวลา เพราะถ้าหากมารู้ช้าไป การรักษาก็จะยากขึ้น ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ลองมาดูว่าเราได้อะไรบ้างจากการตรวจสุขภาพ 1.ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงเกิดโรคได้ง่าย เช่นการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เมื่อแต่ชาวนาชาวสวน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้เหมือนกัน จากการใช้สารเคมีต่างๆ หากมีการตรวจสุขภาพทั่วไป อยู่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรารู้สภาพร่างกายของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวในการป้องกันรักษา 2.หาทางแก้ปัญหา หากทราบว่าตัวเราเองเป็นโรคอะไร และอะไรที่เป็ฯสาเหตุของการเกิดโรค ก็จะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น เช่นผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมี มักจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งได้ง่าย หากได้รับการตรวจก็จะช่วยให้หมอประเมินได้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างไร เช่นควรจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือไม่ แบบนี้เป็นต้น 3.เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค โรคบางชนิดอาจจะเป็นโรคติดต่อ แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้ การตรวจสุขภาพทั่วไป จะช่วยให้ทราบอาการของโรคเหล่านี้ได้ และถ้าหากแพทย์ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อจะร้ายแรงหรือธรรมดาก็ตาม ก็จะช่วยสกัดไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกับคนอื่นด้วย เพราะถ้าหากปล่อยไว้ อันตรายก็จะยิ่งมากขึ้น 4.เพื่อป้องกันโรคร้ายแรง เมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นโรคมะเร็ง โรคความดัน โรคหัวใจ […]