Tag: อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
Health

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ย่านพระราม2 มีที่ไหนบ้าง ?

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่แพทย์ให้กลับไปดูแลที่บ้านด้วยตนเองนั้น หากผู้ดูแลไม่มีความรู้ หรือยังไม่เข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ จะทำให้การดูแลผู้ป่วยนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ รวมถึงสภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้คนในครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ จึงมีบริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน                  การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  (Home health care)  หมายถึง  การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว รายหนึ่ง ๆ  โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน  การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน  ที่โรงพยาบาล  หรือส่งต่อ  การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผู้ป่วยรายนั้น ๆ  ร่วมกัน  การประเมินความต้องการด้านต่าง ๆ  ของผู้ป่วยที่จะสามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืหากว่าพื้นที่บ้านของผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสม หรือสภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ก็มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มรูปแบบ วันนี้จะแนะนำศูนย์ดูแลผู้ป่วยในบริเวณ พระราม 2 ดังนี้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บริเวณพระราม 2 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เฮลท์แคร์เนอร์สซิ่งโฮม พระราม 2-บางบอน HEALTHCARE NURSINGHOME  ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราว ดูแลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบ เหมาะสมแก่การพักฟื้น อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ […]